Informatii imobiliare utile

Subventii pentru tinerii pana in 35 de ani la construirea unei locuinte prin credit ipotecar

Subventii pentru tinerii pana in 35 de ani la construirea unei locuinte prin credit ipotecar


Potrivit Legii 12/2007, intrata in vigoare la data de 22 ianuarie 2007, tinerii pana in 35 de ani, vor primii subventii de la stat pentru construirea unei locuinte prin credit ipotecar.

Subventia va fi de 20% din valoarea locuintei construite, dar nu va depasi suma de 10.000 Euro si nici valoarea creditului ipotecar contractat. De aceste sume vor putea beneficia tinerii care, la data contractarii locuintei, nu au implinit 35 de ani,la data depunerii documentatiei de construire la Consiliul Local, persoanele sau familiile ramase fara adapost in urma avarierii grave sau distrugerii locuintelor proprii din cauza unor calamitati naturale, a unor dezastre sau accidente de care nu se fac vinovati, persoanele si familiile evacuate din locuinte situate in constructii expuse unui risc major, cum ar fi alunecarile de teren, seismele si inudatiile, precum si persoanele sau familiile evacuate si chiriasii din locuinte ce fac obiectul unor legi de restituire catre fostii proprietati ai imobilelor trecute in proprietatea statului. In cazul tinerilor pana in 35 de ani, legea este neclara: tinerii trebuie sa nu fii implinit varsta de 35 de ani la data contractarii locuintei sau la data depunerii documentatiei de construire la Consiliul Local ?  Vestea buna este ca, potrivit noii legi, tinerii nu mai sunt conditionati de casatorie, astfel cum erau de legea adoptata in iulie 2006.

Subventia se acorda la finalizarea si predarea locuintelor catre beneficiari.

Legea prevede si stabilirea cuantumului subventiei, in acest sens luandu-se in calcul valoarea locuintei, conform contractului si devizului general, fara a se lua in calcul garajele, indiferent de locul de amplasare a acestora, precum si anexele gospodaresti nelegate structural de cladire.

Plata subventiei se face pe baza devizului general si situatiei de plata a lucrarilor.

De acest ajutor beneficiaza o singura data persoanele fizice care au contractat credite ipotecare pentru construirea unei locuinte, daca intrunesc cumulative, urmatoarele conditii: titularul contractului de construire a locuintei, respectiv membrii familiei acestuia - sot/sotie si/sau copii aflati in intretinerea acestuia, nu au primit sprijin de la bugetul de stat, sub forma de subventii pentru construirea sau cumpararea unei locuinte; nu detin in proprietate o locuinta cu o suprafata construita desfasurata mai mare de 50 m2; este prima locuinta pe care o construiesc prin credit ipotecar; detin un drept real asupra terenului pe care se realizeaza constructia; prezinta autorizatia de construire, inclusiv contractul de executie a locuintei incheiat cu un antreprenor de specialitate autorizat.

Persoanele sau familiile ramase fara adapost in urma avarierii grave sau distrugerii locuintelor proprii din cauza unor calamitati naturale, a unor dezastre sau accidente de care nu se fac vinovati, persoanele si familiile evacuate din locuinte situate in constructii expuse unui risc major, cum ar fi alunecarile de teren, seismele si inudatiile sunt excepatate de la indeplinirea acestor conditii numai in cazul in care titularul contractului de construire a locuintei, respectiv membrii familiei acestuia - sot/sotie si/sau copii aflati in intretinerea acestuia, nu detin in proprietate o alta locuinta decat cea afectata in urma unor calamitati naturale sau a unor dezastre ori accidente de care nu se fac vinovati, respectiv decat cea din care sunt evacuati.

In cel mult 15 zile de la data primirii cererilor de acordare a subventiilor pentru construirea de locuinte proprietate personala, consiliile locale vor transmite aceste cereri Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului care, in termen de 30 de zile de la primirea acestora si a actelor justificative prevazute anterior, va comunica consiliului local respectiv, numele persoanelor ale caror cereri au fost aprobate.

In baza cererilor aprobate, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului fundamenteaza anual cuantumul alocatiilor de la bugetul de stat pentru subventionarea in vederea construirii de locuinte.

In vederea aplicarii prevederilor prezentului program, consiliile locale sunt autorizate sa solicite, iar beneficiarii de locuinte si antreprenorii de specialitate autorizati prin care se realizeaza locuintele sunt obligati sa le transmita toate datele si informatiile necesare.Avocat Lungu Alexandra


Membra a Casei de avocatura Coltuc