SUPORT

Copyright

Dreptul de copyright pentru toate informatiile existente pe acest site sunt detinute de Site-ul www.anuntulimobiliar.ro sau de clientii sai. Nici un material de pe acest site nu poate fi reprodus partial, integral sau modificat fara permisiunea anterioara a detinatorului. Toate trade name-urile, trademark-urile, logo-urile si trade style-urile sunt proprietatea ziarului ANUNTUL IMOBILIAR si/sau a clientilor sai. Utilizarea adecvata a acestora se poate face numai in contextul produselor si serviciilor proprietarului marcilor, nici o alta folosire a acestora nefiind permisa fara o aprobare scrisa anterioara. Angajamentul nostru este sa respectam si protejam politica de confidentialitate a clientilor nostrii. Regulamentul nostru cere tuturor angajatilor sa respecte fiecare lege, regula sau morala care este fixata pentru fiecare serviciu oferit. In plus, regulamentul nostru cere in mod deosebit concordanta cu cererile legale si politica companiei in legatura cu securitatea si intimitatea inregistrari clientului. Angajatii care nu respecta standardele cerute din regulamentul nostru pot fi sanctionati si in ultima instanta concediati.

© 2019 Ziarul ANUNTUL IMOBILIAR
Toate drepturile sunt rezervate.