BABA NOVAC - Oferte inchirieri apartamente 2 camere in Bucuresti

  •  
Particular inchiriez apartament 2 camere Baba Novac - IOR Particular inchiriez apartament 2 camere Baba Novac - IOR Particular inchiriez apartament 2 camere Baba Novac - IOR, etajul 10/10; bloc reabilitat, semidecomandat, complet mobilat, utilat cu masina de spalat, frigider, aragaz, contorizat, balcon, aproape ... 250 Euro/luna Zona: Baba Novac
Apartament 2 camere de inchiriat Baba Novac, TITAN, Parc IOR Apartament 2 camere de inchiriat Baba Novac, TITAN, Parc IOR Inchiriere apartament 2 camere Baba Novac - TITAN - Parc IOR (vedere spre parc), etajul 2, semidecomandat, recompartimentat (dormitor, camera copil, bucataria open space cu living-ul), amenajat ... 300 Euro/luna discutabil Zona: Parcul IOR Alexandru Ioan Cuza
Inchiriere apartament 2 camere Metrou DRISTOR - Baba Novac Inchiriere apartament 2 camere Metrou DRISTOR - Baba Novac Inchiriere apartament 2 camere Metrou Dristor - Baba Novac, semidecomandat, etajul 6/10, proaspat zugravit, gresie si faianta in baie, bucatarie si hol, parchet in camere, balcon mare inchis, ... 270 Euro/luna Zona: Dristor
Inchiriere apartament 2 camere Baba Novac Inchiriere apartament 2 camere Baba Novac Inchiriez apartament BABA NOVAC 2 camere, semidecomandat, etajul 3/10, mobilat modern, utilat complet, renovat recent, aer conditionat, usa metalica, apometre, repartitoare, bloc reabilitat termic. ... 275 Euro/luna Zona: Baba Novac
INCHIRIERI apartamente BABA NOVAC zona metrou Dristor 2 camere INCHIRIERI apartamente BABA NOVAC zona metrou Dristor 2 camere Inchiriez apartament Rond BABA NOVAC, metrou Dristor 2 camere, mobilat si utilat modern, suprafata 56mp, gresie, faianta, termopan, parchet, repartitoare de caldura si apa, bloc curat cu portar. ... 280 Euro/luna negociabil Zona: Baba Novac
INCHIRIEZ apartamente 2 camere BABA NOVAC INCHIRIEZ apartamente 2 camere BABA NOVAC INCHIRIERE apartament BABA NOVAC 2 camere la etajul 1/8, confort 1, semidecomandat, mobilat modern, masina de spalat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, liber. Inchirieri apartamente Bucuresti sector 3 300 Euro/luna Zona: Baba Novac
Inchiriere apartament 2 camere BABA NOVAC Inchiriere apartament 2 camere BABA NOVAC Inchiriere apartament 2 camere BABA NOVAC (Parc I.O.R.), decomandat, mobilat si utilat complet, etaj 3/14, gresie, faianta, masina de spalat. Inchirieri apartamente Bucuresti 260 Euro/luna discutabil Zona: Baba Novac
  •  

Cautare avansata anunturi