Anunturi Promovate

Apartamente in Militari

Detalii anunt: Apartamente in Militari
Apartamente in Militari, Drumul Taberei, Tel.: 0762.949.763     anunturi@anuntulimobiliar.ro /www.anuntulimobiliar.ro
Anunturi Asemanatoare Bucuresti
Pret: n/a
 
Cumpar apartamente in Cotroceni, 13 Septembrie, Panduri, Drumul Sarii, Tel: 0762.949.763
Pret: n/a
 
Apartamente de 2 camere, decomandate, sau semidecomandate, in zonele Gara de Nord, Titulescu, Banu Manta, Ion Mihalache, Bucurestii Noi, Calea Grivitei, Pajura, Se ofera plata cash, Tel.: 0762.949.763
Pret: n/a
 
Apartament decomandat confort 2 oferim pretul zonei, Tel: 0762.949.763
Pret: n/a
 
CLIENTELA selecta pentru oferte de lux (apartamente in vila) 2 camere Bucuresti, Tel: 0762.949.763
Pret: n/a
 
2 camere in zonele: Stefan cel Mare Banu Manta, Victoriei, Unirii, decomandat sau semidecomandat, etaj inferior, ofer pretul zonei, Tel: 0762.949.763